Parozábrana v konštrukcii strechy

08.04.2013 10:30

Konštrukcia zateplenej šikmej strechy je systém, kde všetko so všetkým súvisí a navzájom sa ovplyvňuje. Ak sa v systéme objaví chyba – niečo sa vynechá, použije sa nesprávny materiál alebo sa správny materiál nevhodne aplikuje – strecha nebude fungovať tak, ako má.

 

Čo prechádza cez strechu

096-parobrzda_0205001
 
Cez strechu prechádza najmä vzduch a vodná para. Zvonka na ňu pôsobia poveternostné vplyvy (dážď, vietor, teplota a slnečné žiarenie) a z vnútornej strany iná teplota a vzdušná vlhkosť. V našom podnebí býva v exteriéri bežne –10 °C a relatívna vlhkosť 80 % a v interiéri +20 °C a relatívna vlhkosť 50 %. Ak k tomu ešte fúka vietor, na záveternej strane strechy vzniká podtlak, ktorý cez strešný plášť vysáva vzduch. Za týchto podmienok sa vodná para z podkrovia tlačí cez strešný plášť von – dôvodom je rozdiel teplôt a tlakov. V obytnom interiéri za deň vznikne až 12 l vodnej pary (pri varení a sušení bielizne, produkujú ju rastliny aj ľudia), ktorá teoreticky môže skončiť v streche.
Difúzii a konvekcii vodnej pary do jednotlivých vrstiev konštrukcie strechy bráni parozábrana. Jej úlohou je zabrániť vnikaniu vodnej pary do tepelnej izolácie. Ak totiž vzduch nasýtený vodnými parami prúdi konštrukciou strechy smerom k exteriéru, ochladzuje sa a vodná para v ňom kondenzuje na vodu. Ak kondenzácia nastane v tepelnej izolácii, vzniká problém. Pred únikom tepla totiž chráni vzduch uzatvretý v izolácii. Ak ho nahradí voda, tepelná izolácia prestane plniť svoju úlohu.
 
Ako funguje parozábrana?
096-bds_150
3-vrstvová koextrudovaná polyetylénová parobrzdná fólia a veterná bariéra zaručuje dlhodobú funkčnosť tepelnej izolácie a bráni vzniku nežiaducich difúznych procesov. Pri montáži treba dodržiavať presah 15 cm a všetky spoje fólie zlepiť lepiacou páskou.
 
Funkčná parozábrana znižuje prúdenie (konvekciu) vodnej pary, čím bráni tvorbe kondenzátu v tepelnej izolácii. Ak sa zabráni prúdeniu vzduchu cez strechu z interiéru do exteriéru, znížia sa aj energetické straty. Funkčná parozábrana zvyšuje aj životnosť nosnej drevenej konštrukcie, lebo pri správnom vlhkostnom režime ju neohrozujú drevokazné huby. O kvalite parozábrany hovorí hodnota sd – fólia s istou hodnotou sd kladie prestupu vodnej pary rovnaký odpor ako vrstva vzduchu rovnakej hrúbky (v metroch), ako hodnota sd. Čím je hodnota sd vyššia, tým lepšie bráni parozábrana prieniku pár.
 
 
Reflexná parozábrana
096-jf_n_reflex_ap
Funkciu parozábrany môže rozšíriť tepelne reflexná vrstva na povrchu – reflexný povrch odráža sálavé teplo späť do interiéru, čo znižuje energetické straty a bráni prenikaniu škodlivého elektromagnetického žiarenia do interiéru. Existujú i parozábrany s integrovanou lepiacou páskou a tzv. inteligentné parozábrany – fólie s pohyblivou hodnotou sd. Využívajú sa pri rekonštrukciách, kde nemožno narušiť podhľad a strecha sa obnovuje zo strany krytiny a nie zo strany interiéru. Parozábrana sa primkýna ku krokvám zvrchu a nie pod krokvami. Aby v styku dreva s fóliou nevznikali problémy, musí hodnota sd reagovať na vonkajšie podmienky. Pri ukladaní parozábrany treba dôkladne prelepiť všetky presahy, utesniť fóliu na podlahe a murive a utesniť i všetky priestupy cez fóliu – inak nebude fungovať ani najkvalitnejšia parozábrana.
 
Chyby a dôsledky
Veľkou chybou je nahradiť parozábranu lacnou stavebnou fóliou či obyčajným baliacim materiálom. Tieto materiály sú mechanicky nestabilné (majú nízku plošnú hmotnosť, čiže sú tenké) a postupne v nich vznikajú mikrotrhliny. Dôsledkom je masívna tvorba kondenzátu v tepelnej izolácii. Na prelepenie fólie v ploche sa často používajú nevhodné pásky, ktoré sú z dlhodobého hľadiska nefunkčné. Časom prestanú lepiť, skrúcajú sa a odpadávajú. Napojenia parozábrany na presahujúce konštrukcie (nadmurovka, pomúrnice, štítové murivo) sa takmer vždy robia nevhodným akrylátovým tmelom či nevhodnou tesniacou páskou.
Častou chybou je i nesprávne umiestnenie parozábrany v konštrukcii strechy – medzi spodnou plochou parozábrany a hornou plochou obkladu má ostať tzv. montážna medzera, ktorá slúži napríklad na vedenie elektroinštalácie. V tomto prípade možno na obklad upevniť aj konštrukciu podhľadu bez narušenia parozábrany. Ak je parozábrana medzi podkonštrukciou podhľadu a podhľadom, zákonite sa pri vedení elektroinštalácií perforuje. Aj pri kotvení podhľadu k podkonštrukcii vznikajú v parozábrane neopraviteľné prieniky. Okrem toho sa pri dotyku reflexnej vrstvy parozábrany s obkladom výrazne zníži jej schopnosť odrážať sálavé teplo späť do interiéru. Dôsledkom týchto chýb je netesnosť vrstvy, ktorá má byť parotesná a prenikanie teplého vzduchu nasýteného vodnými parami z interiéru do vyšších vrstiev konštrukcie strechy. Tam vlhkosť zvýši tepelnú vodivosť izolácie (zníži tepelnoizolačnú schopnosť strechy) a vytvorí prostredie ideálne na rast drevokazných húb, ktoré degradujú nosnú konštrukciu. Navyše, v interiéri sa môžu objaviť plesne.
 
Tri najčastejšie chyby pri realizácii parozábrany:
1. nahradenie parozábrany lacnou, málo odolnou fóliou,
2. na napojenia, ktoré majú byť parotesné, sa použijú nevhodné materiály a nestabilné pásky,
3. parozábrana je na nesprávnom mieste v konštrukcii strechy, preto sa neskôr naruší (elektroinštaláciami, pri kotvení podhľadu a podobne).
 
 

AUTOR:  Barbara Turčíková 

ZDROJ: Stavebníctvo a bývanie.sk
FOTO Juta, BWK, e-filip, archív redakcie

 

Kontakt

JUNADO Stavebné centrum

junado@junado.sk

www.junado.sk
junado@junado.sk
Vašinova 61
(areál 1.Pražská)
Nitra
949 01

Otváracie hodiny:
Pon - Pia 07:00 - 15:30
So, Ne - zatvorené

+421 905 139 930
whatsapp/viber : +421 905 139 930

Vyhľadávanie

JUNADO Fasádne a sadrokartónové študio © 2023 Všetky práva vyhradené.

JUNADO Stavebné centrum junado@junado.sk